Prestatie

Prestatie

  • Cum laude, moet altijd behouden blijven
  • Geen loting bij toelating tot opleidingen
  • Studiepunten naar collegegeld
  • Behouden BSA
  • Streven naar excellentie

Als VSP staan wij pal voor een universitaire omgeving waar prestatie centraal staat. Wij beschouwen het nastreven van academische excellentie als cruciaal voor het welzijn van zowel individuele studenten als de bredere academische gemeenschap. Ons standpunt is duidelijk en gefundeerd op de volgende kernprincipes: Allereerst vinden wij dat het behalen van cum laude te allen tijde moet worden behouden als een erkenning van uitzonderlijke inzet en prestatie. Cum laude is een doel waar studenten naartoe kunnen werken, en het moet blijven staan voor het bereiken en erkennen van buitengewone academische resultaten. Wat betreft toelating tot academische opleidingen, zijn wij fel tegen willekeurige loting. Wij geloven in het principe van toegang op basis van verdienste en potentieel. Kwaliteit moet altijd voorop staan bij de selectie van studenten, en loting mag geen rol spelen in dit proces. Wij pleiten voor een eerlijke aanpak van collegegeld, waarbij studenten met studievertraging in verhouding alleen betalen voor de studiepunten die zij nog moeten behalen. Deze benadering is eerlijker en zorgt ervoor dat iemand die maar 1 vak hoeft te halen, niet voor het gehele academische jaar hoeft te betalen. Wij zijn voor het behoud van het BSA, omdat het een waardevol instrument is dat studievoortgang bevordert, studenten stimuleert om zich serieus in te zetten voor hun studie en de kwaliteit van het onderwijs waarborgt. Het BSA draagt bij aan een efficiënte inzet van universitaire middelen en zorgt ervoor dat alleen studenten die voldoende vooruitgang boeken, hun studie kunnen voortzetten, waardoor de academische omgeving wordt versterkt. Het BSA biedt tevens een stimulans voor studenten om tijdig de benodigde ondersteuning te zoeken, wat hun kans op succes vergroot. Onze overkoepelende visie is dat de universiteit altijd moet streven naar de hoogste kwaliteit in zowel het onderwijs als het onderzoek. Een academische omgeving die excellentie actief bevordert, draagt positief bij aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van studenten en draagt bij aan het prestige van onze instelling. Als politieke studentenpartij zetten wij ons in voor een universiteit waarin prestatie wordt erkend, beloond en aangemoedigd. Door vast te houden aan deze principes en te streven naar rechtvaardigheid en kwaliteit, willen wij een positieve impact hebben op het onderwijslandschap en de algehele ontwikkeling van onze medestudenten bevorderen.