Gelijkheid

Gelijkheid

  • Behouden van variatie in het aanbod van de kantines
  • Streven naar gelijke rechten voor iedereen
  • Geen identiteitspolitiek
  • Het voorkomen van quotas voor opleidingen

In onze missie om échte gelijkheid te bevorderen binnen onze universitaire gemeenschap, beloven wij als studentenpartij ons te houden aan de volgende kernprincipes: Allereerst geloven wij sterk in diversiteit en het respecteren van persoonlijke eetgewoonten op de universiteit. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin studenten vrij zijn om hun eigen dieet te kiezen, zonder enige vorm van beoordeling of beperking, met specifieke nadruk op het vermijden van een verplichting tot alleen aanbieden van veganistisch eten. Bovendien streven we naar gelijke kansen voor alle studenten, ongeacht hun achtergrond. Ons streven naar gelijkheid betekent niet dat we bepaalde groepen bevoorrechten, maar dat we een eerlijke en inclusieve academische omgeving creëren waarop individuele studenten kunnen gedijen op basis van hun eigen talenten en inzet. Wij verwerpen het gebruik van identiteitspolitiek als een middel om verdeeldheid te zaaien en individuen tegen elkaar op te zetten. In plaats daarvan willen we een sfeer van inclusiviteit en begrip bevorderen waarin elke student als individu wordt behandeld, ongeacht hun etniciteit, geslacht, seksuele geaardheid of andere persoonlijke kenmerken. Tot slot geloven we sterk dat quotas niet de juiste weg zijn naar echte gelijkheid in ons academische instituut. We zetten ons in voor het bevorderen van gelijke kansen voor alle studenten en het cultiveren van een omgeving waarin iedereen wordt aangemoedigd om hun eigen academische pad te kiezen, zonder beperkingen die de individuele vrijheid belemmeren.