Campus

Campus

  • Streven naar een inspiratievolle omgeving
  • Geen beperking van aanbod van eten in de kantines
  • Gebedsruimtes voor alle religies
  • Elementen die de herkomst van de universiteit symboliseren
  • Examenlocaties die zo dicht mogelijk bij de universiteit zijn

Wij als studentenpartij omarmen een visie waar de universiteitscampus niet alleen een plek is om kennis te vergaren, maar ook een inspiratievolle omgeving waar studenten gedijen. Daarom pleiten wij voor de integratie van kunst op de campus, met sculpturen, schilderijen en andere kunstvormen die niet alleen esthetisch zijn maar ook dienen als bronnen van inspiratie en creativiteit voor studenten. Valorisatie, het omzetten van academische kennis in maatschappelijke waarde, moet een centraal element van de campus zijn. We willen een brug slaan tussen academische kennis en de praktische toepassing ervan, zodat studenten de kans krijgen om hun ideeën en innovaties tot leven te brengen. In onze streven naar inclusiviteit, pleiten we voor gebedsruimtes op de campus die toegankelijk zijn voor alle religies. Deze ruimtes dienen als plaatsen van rust en spirituele reflectie, waar studenten ongeacht hun geloofsovertuiging zich welkom en comfortabel voelen. Om de identiteit van de universiteit te versterken, moeten er elementen op de campus zijn die de herkomst symboliseren. Dit kan variëren van historische monumenten tot symbolische kunstwerken die de rijke geschiedenis en waarden van de universiteit weerspiegelen. Wat betreft de praktische aspecten van het studentenleven pleiten wij voor examenlocaties die zo dicht mogelijk bij de universiteit zijn gelegen. Dit niet alleen om reistijd te minimaliseren, maar ook om een gevoel van vertrouwdheid en gemak te creëren voor studenten tijdens stressvolle examenperiodes. Tot slot, als een oplossing voor overvolle collegezalen, stellen we voor om colleges op te nemen. Dit biedt studenten de flexibiliteit om de colleges op hun eigen tempo te volgen en maakt het mogelijk om de colleges te bekijken op momenten die het beste passen bij hun individuele studieritme. Belangrijk is ook de vrijheid in de kantine, waar keuzevrijheid voor voedselopties van essentieel belang is voor een diverse en welkome campusomgeving. Ons standpunt omvat dus een campus die niet alleen functioneel is voor academische doeleinden, maar ook een bron van inspiratie, inclusiviteit en praktische ondersteuning biedt aan alle studenten. Laten we samen streven naar een campus die de volledige studentenervaring verrijkt en de waarden van onze universiteit in al hun facetten weerspiegelt.