Academische vrijheid

Academische vrijheid

  • Geen ‘safe spaces’ waar confrontatie met andere ideeën wordt beperkt
  • Weg met de ‘cancelculture’
  • Geen diversity officers
  • Neutrale houding van de universiteit
  • Bemoediging van alle onderzoeksinitiatieven

Academische vrijheid is de hoeksteen van een gezonde academische gemeenschap. In dit streven naar academische vrijheid omarmen we enkele kernprincipes: In de academische wereld moeten we geen safe spaces hanteren waarbinnen mensen worden afgeschermd van controversiële ideeën. Integendeel, we geloven in een omgeving waarin iedereen wordt aangemoedigd om geconfronteerd te worden met verschillende perspectieven, hoe uitdagend ze ook kunnen zijn. Cancelculture, waarbij individuen worden geboycot of gestraft vanwege hun meningen, staat haaks op onze overtuigingen. We pleiten voor een cultuur van open debat en discussie, waarbij we meningsverschillen zien als kansen om te leren en te groeien, in plaats van als bedreigingen voor onze overtuigingen. We erkennen dat inclusie belangrijk is, maar geloven dat deze doelen niet effectief worden bereikt door diversity officers die regels opleggen. Ons doel is om een omgeving te creëren waarin verschillende stemmen vanzelfsprekend gedijen, zonder dwang. Bovendien streven we naar een neutrale houding vanuit onze academische instelling. We geloven dat de universiteit geen enkele ideologie moet opleggen, of het nu gaat om sociale, politieke of ecologische kwesties. In plaats daarvan moet de academische wereld een ruimte zijn waar studenten en docenten vrij kunnen nadenken en zich kunnen ontwikkelen zonder enige vorm van indoctrinatie. Ten slotte pleiten we ervoor dat elk onderzoeksinitiatief de kans moet krijgen om te gedijen, zonder belemmeringen. Het stimuleren van een klimaat waarin elk idee serieus wordt genomen, ongeacht hoe controversieel het kan lijken, is cruciaal voor de vooruitgang van kennis en de academische vrijheid die we hoog in het vaandel dragen.