Faculteit gedrags- en bewegingwetenschappen

Faculteit gedrags- en bewegingwetenschappen

In de facultaire studentenraad van gedrags- en bewegingwetenschappen maakt de VSP zich sterk voor diverse principes die de kern vormen van een rechtvaardige en kwalitatieve studieomgeving. Wij zetten ons in tegen het gebruik van loting als toelatingsmechanisme, omdat wij geloven dat dit niet bijdraagt aan het streven naar kwaliteit. Iedere student verdient een eerlijke kans gebaseerd op capaciteiten en inzet. Wij streven ook naar academische vrijheid, waarbij elke stem gehoord mag worden en elke mening ter discussie kan staan. Een neutrale houding tijdens colleges is voor ons van groot belang. Wij pleiten voor een omgeving zonder censuur en indoctrinatie, zodat studenten vrijelijk hun gedachten kunnen uiten en vormgeven. Een ander speerpunt is het aanbieden van volledig Nederlandse opleidingen, waardoor zeker psychologietudenten worden opgeleid in de taal waarin zij ook werkzaam zullen zijn. Hierbij hechten wij veel waarde aan goed vertaalde toetsen, zodat de tentamenvragen helder en begrijpelijk zijn voor Nederlandse studenten. Daarnaast zetten wij ons in voor gelijke aandacht voor alle studenten en streven ernaar overvolle collegezalen tegen te gaan. Elke student verdient de mogelijkheid om gehoord te worden en te profiteren van een optimale leeromgeving. Tot slot pleiten wij voor de mogelijkheid tot het terugkijken van colleges, waardoor studenten flexibiliteit ervaren in hun studieaanpak en een betere grip hebben op hun eigen leerproces. Samen streven wij naar een facultaire omgeving waarin kwaliteit, gelijkheid en academische vrijheid centraal staan. Jouw stem en input zijn cruciaal in het realiseren van deze doelen. Laten we samen bouwen aan een inspirerende en rechtvaardige studiegemeenschap!