Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

De VSP zet zich binnen de ACTA-faculteit in voor verschillende kwesties die van cruciaal belang zijn voor de belangen van de studenten. Allereerst streeft de VSP ernaar het ACTA-gebouw blijvend te vrijwaren van politieke statements, met het oog op het behoud van een neutrale en inclusieve omgeving voor alle studenten. Een ander voornaam streven van de VSP betreft het behoud van de opleidingsduur aan de ACTA op 6 jaar. De VSP benadrukt dat een verkorting naar 5 jaar onhaalbaar is en mogelijk negatieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van het onderwijs en de studie-ervaring van de studenten. Daarnaast zet de VSP zich in voor gelijke rechten met andere VU-studenten met betrekking tot het tentamenbeleid. Het streven is een eerlijk en transparant beleid dat de belangen van alle studenten binnen de ACTA weerspiegelt, zonder onnodige belemmeringen voor individuele studievoortgang. Een ander belangrijk punt op de agenda van de VSP is het voorzien van het ACTA-gebouw van een gebedsruimte die toegankelijk is voor studenten van alle religies. Dit initiatief benadrukt het streven naar inclusiviteit en respect voor diverse culturele en religieuze achtergronden binnen de academische gemeenschap van de ACTA. Kortom, de VSP zet zich in voor een inclusieve, gelijke, en ondersteunende omgeving binnen de ACTA, waar studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.