VSP Universiteit Utrecht

VSP Universiteit Utrecht

De Vrijmoedige StudentenPartij Utrecht doet dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen op de Universiteit Utrecht! Naast de verkiezingen voor de universitaire raad, nemen zij ook deel aan de faculteitsverkiezingen op REBO en Bètawetenschappen.

In het licht van de groeiende maatschappelijke uitdagingen waarmee de Universiteit Utrecht wordt geconfronteerd, is het cruciaal om kwesties vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Het stimuleren van open debat en kritisch denken op deze academische instelling zal niet alleen leiden tot een dieper inzicht in mogelijke oplossingen, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan de verbetering van het onderwijs en aan de bevordering van de universitaire en nationale democratie. Zo herinnerde Mark Bovens ons er tijdens de dies natalis rede van de UU eraan, dat landen die autocratisch worden eerst de academische vrijheid verliezen en dat vooral de UU verantwoordelijk is voor een open samenleving.

Dit jaar, met als centrale thema: 'de toekomst van de democratie', is het een geschikt moment om de cancelcultuur te transformeren tot een pluriforme en liberale debatcultuur. Op dit moment worden afwijkende standpunten vaak onterecht bestempeld als fout of verkeerd, en snel terzijde geschoven door middel van demonisering en ridiculisering. Hierdoor gaat de belangrijkste pijler van democratie, namelijk onderlinge tolerantie, verloren. Het is daarom van groot belang om inclusief te zijn en ruimte te bieden aan alle studenten, ook aan hen met afwijkende meningen.

Andere thema’s

Naast het bevorderen van vrijheden, zetten we ons ook volledig in voor andere belangrijke speerpunten zoals: studentenwelzijn, academische prestaties en identiteit. Zie hierbij kort onze standpunten omtrent de thema’s die volgens de UU het belangrijkst worden geacht:

Duurzaamheid

Bij VSP moedigen we een open debat aan over klimaatkwesties, waarbij kritiek welkom is op alle duurzaamheidsplannen. We benaderen het thema duurzaamheid op een andere manier dan de dominante progressieve gedachte aan de Universiteit Utrecht en geven het geen prioriteit.

Wij streven naar tijdloze duurzaamheid door te bouwen met materialen en esthetische ontwerpen die tot in de eeuwigheid meegaan. Onze duurzaamheidsplannen zijn gericht op realistische doelen en vermijden van excessieve lasten voor studenten. We geloven in een gebalanceerde aanpak van duurzaamheid, waarbij economische belangen niet uit het oog worden verloren.

Diversiteit & Inclusie

Wij staan voor diversiteit in denkwijzen en het vrij uiten van meningen, inclusief afwijkende geluiden. Iedereen is welkom op de universiteit, maar we geloven niet dat identiteitspolitiek en symbolische maatregelen effectief zijn voor het bevorderen van diversiteit en inclusie; soms werken ze zelfs contraproductief. In dit streven wordt de behoefte van gelovigen vaak over het hoofd gezien. Daarom pleiten wij voor het creëren van gebedsruimten voor elke religie, zodat gelovigen optimaal kunnen functioneren op de UU.

Studentenwelzijn

Wij moedigen eigen verantwoordelijkheid aan bij studenten, omdat academische groei hand in hand gaat met zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. We streven naar preventie van psychische klachten door meer aandacht te geven aan het ontwikkelen van levensvaardigheden. Daarnaast willen we een universiteit die altruïsme aanmoedigt en studenten stimuleert naar elkaar om te kijken. We pleiten voor een omgeving waar studenten met een afwijkende mening het gevoel hebben deze veilig te kunnen uiten.

Studentenleven

Wij beschouwen het studentenleven als een viering van kennis en vriendschap en ondersteunen daarom de bloei van verenigingen als bron van inspiratie en persoonlijke groei. Wij pleiten voor minimale universitaire bemoeienis met studieverenigingen, omdat autonomie en creativiteit essentieel zijn voor hun identiteit en het studentenleven verrijken.

Onderwijs

Wij streven naar onderwijs dat vrij is van ideologisch gedreven agenda's en indoctrinatie, waar intellectuele vrijheid en objectiviteit centraal staan. Daarnaast staan wij voor een universitaire omgeving waar academische excellentie wordt erkend, beloond en aangemoedigd. Naast dat dit de kwaliteit van het onderwijs enorm zal bevorderen, pleiten we ook voor innovatie en investeringen in de professionele ontwikkeling van docenten.

Internationalisering

Wij streven naar het behoud van de Nederlandse identiteit op onze universiteit door de Nederlandse taal als voertaal te handhaven. Daarnaast ondersteunen wij maatregelen om de instroom van internationale studenten in balans te brengen met de behoeften van Nederlandse studenten, gezien de beperkte toegang tot hun gewenste opleiding en huisvesting, onder andere door prioriteit te geven aan Nederlandse studenten.

Stem!

De Vrijmoedige StudentenPartij Utrecht is niet slechts een partij; we vormen ook een (landelijke) levendige beweging. We zijn een plek waar mensen hun zorgen kunnen uiten, informatie kunnen inwinnen, maar ook kunnen genieten van gezelligheid tijdens borrels. Wij zijn namelijk naast studentenvertegenwoordigers ook levensgenieters en denken niet slechts in doemscenario's.

Als nieuwe partij gaan wij heel veel ongehoorde studenten vertegenwoordigen op de Universiteit Utrecht. Met specifiek het vizier op academische vrijheid gaan wij ons inzetten voor een betere Universiteit waar alle meningen welkom zijn! Stem daarom van 13 t/m 15 mei vrijmoedig. Stem op de Vrijmoedige StudentenPartij!

Meer informatie over de VSP volgt nog!