VSP uitgelachen en woord ontnomen door decanen

VSP uitgelachen en woord ontnomen door decanen

De Vrijmoedige StudentenPartij (VSP) heeft 3 maanden geleden herhaaldelijk geprobeerd om in gesprek te gaan met de betrokkenen van de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Dit initiatief kwam voort uit talloze klachten over vermeende indoctrinatie binnen de opleiding Psychologie. In eerste instantie leek de reactie oppervlakkig en was er geen bereidheid tot een constructief gesprek. Dankzij aanhoudende inspanningen wist de VSP echter toch een ontmoeting af te dwingen. Bij dit gesprek waren de opleidingsdirecteur, Jan-Willem van Prooijen, en de decaan, Maurits van Tulder, aanwezig. Na een uitvoerige discussie over de zorgen die de VSP heeft met betrekking tot academische vrijheid en indoctrinatie aan de VU, werd het gesprek echter abrupt beëindigd toen beide heren besloten weg te lopen. Kritische vragen werden afgedaan als te kritisch en waren niet welkom. Ondanks pogingen om antwoorden te krijgen in de daaropvolgende weken, gaven zij aan niet langer met de VSP in gesprek te willen gaan. Deze reactie stond haaks op wat de VU juist ambieert uit te stralen, namelijk inclusiviteit en openheid.

Nu, 3 maanden later, kon decaan van Tulder niet langer om de VSP heen, aangezien hij aan tafel zat met de VSP tijdens de periodieke gemeenschappelijke vergadering van de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Ondanks dat meneer van Tulder bleef zitten, was er weinig positiefs te melden over de vergadering. Opnieuw kwam de kwestie over het vertrouwen van studenten in de universiteit ter sprake. De VSP benadrukte dat dit een belangrijke factor is voor de tegenvallende hoeveelheid studenten die de evaluatieformulieren invullen. Studenten hebben niet het vertrouwen dat er iets met hun feedback wordt gedaan, gezien veel problemen waarover geklaagd wordt juist lijken te verergeren in de loop der jaren. Wanneer de VSP uitlegt hoe dit gebrek aan vertrouwen wordt veroorzaakt en met concrete oplossingen komt om dit te herstellen, wordt zij echter uitgelachen door de decaan en vice-decanen. Zij ontkennen simpelweg de signalen van studenten en alle vormen van zelfcensuur, zelfs als dit geluid wordt gedragen door minstens honderden studenten. Wanneer de VSP meer wil toelichten, wordt hen het woord ontnomen en gaat Van Tulder snel verder naar het volgende agendapunt. Na nog een laatste vraag te hebben afgedwongen blijkt dat de VU op geen enkele wijze bereid is om dit probleem te onderzoeken en op te lossen. Sterker nog: het idee alleen al wordt belachelijk gemaakt, waarmee ook alle studenten die hiermee te maken hebben worden geschoffeerd.

Deze reactie maakt het voor ons eens te meer duidelijk waarom ons geluid zo belangrijk is. Als er op deze manier gereageerd wordt, is het begrijpelijk waarom zoveel studenten zich niet durven uit te spreken en waarom er zoveel zelfcensuur heerst onder studenten. Het is daarom van cruciaal belang dat het geluid van de VSP nog luider wordt, zodat de universiteit niet langer kan wegkijken van deze problemen. Het is onze missie om de universiteiten te bevrijden van censuur en indoctrinatie. Wij roepen daarom iedereen op om ons hierbij te steunen en zich kandidaat te stellen voor de studentenraad.