Vanaf 15 April VU-verkiezingen, Stem VSP!

Vanaf 15 April VU-verkiezingen, Stem VSP!

Van 15 tot en met 18 april heb je de unieke kans om jouw stem te laten horen tijdens de studentenraadsverkiezingen aan de Vrije Universiteit. Na een jaar van toegewijd werken binnen de raden, zijn we klaar om de lat nog hoger te leggen dan voorheen. Dit jaar, met een frisse mix van nieuwe en vertrouwde gezichten, zijn we vastberaden om ons nog sterker in te zetten voor academische vrijheid, tegen grenzeloze internationalisering, en tegen de aankomende fusie van drie faculteiten. Onze kandidaten staan klaar om deel te nemen aan de verkiezingen voor de Universitaire Studentenraad (USR), evenals de Facultaire Studentenraden van Gedrags- en Bewegingswetenschappen, Rechten, Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Maak hieronder kennis met onze gepassioneerde kandidaten en vergeet niet om jouw stem uit te brengen!

Hoe kun je stemmen?

Als VU-student ontvang je in de verkiezingsweek een belangrijke e-mail via WEBelect in je VU-mailbox. Volg eenvoudig de link in deze mail, log in met je VU-ID, bekijk onze kandidatenlijst, en stem op ons voor de USR en jouw faculteit! Jouw stem is essentieel om samen verder te bouwen aan een universiteit die echt van ons allen is. Laten we samen de toekomst van de VU redden.

Onze kandidaten

USR

1. Marise Visser

Hi! Ik ben Marise Visser, een tweedejaars psychologie student, en dit jaar stel ik mij verkiesbaar voor de USR. Nadat ik al wat heb meegedraaid in de faculteitsraad, wil ik nu graag de stemmen van alle verschillende studenten hier vertegenwoordigen. Ik vind het belangrijk om te focussen op dingen als inclusiviteit en het tegengaan van de cancelculture. Buiten mijn studie ben ik veel aan het sporten, zoals hardlopen en in de gym bezig zijn, maar ik kan ook enorm genieten van een goed boek.Ik hoop dat ik op je stem kan rekenen deze verkiezingen!!

2. Laura Oorschot

Mijn naam is Laura Oorschot, 22 jaar en ik ben kandidaat voor de USR en FSR op de VU. De Vrijmoedige Studentenpartij (VSP) was voor mij een welkome ontdekking, omdat ik de afgelopen vier jaar heb gezien dat het scala aan ‘aanvaardbare’ perspectieven op de VU steeds beperkter wordt. Momenteel ben ik bezig met het afronden van mijn bachelor politicologie, waarbij het duidelijk is dat er actief beoogd wordt om de denkrichting van studenten richting ‘de gangbare gedachte’ te sturen. De VSP wil deze trend stoppen en ervoor zorgen dat neutraliteit en academische vrijheid weer gerespecteerd worden. Want hoewel elke mening telt, dient de universiteit zelf geen standpunt in te nemen.

Naast mijn strijd voor het vrije woord namens de VSP werk ik ook als journalist. In mijn spaarzame vrije tijd, wanneer ik niet aan het studeren of werken ben, kun je me vinden in de sportschool of, volledig afgezonderd, genietend van een goed boek en een kop koffie.

FSR FGB

1. Maudy Walvis

Mijn naam is Maudy Walvis en ik stel mij kandidaat voor de Facultaire Studentenraad (FSR) aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Als tweedejaars student Psychologie ben ik vastbesloten om mij in te zetten voor de belangen van onze studentengemeenschap. Mijn focus ligt op het verbeteren van studentenwelzijn en het bevorderen van een cultuur van tolerantie, waarbij je ook tegengeluid mag laten horen. Samen kunnen we de onderwijskwaliteit verbeteren en de betrokkenheid van studenten in het medezeggenschap vergroten. Laten we samen werken aan een betere toekomst voor ons allemaal!

2. Amber Bergsma

Ik ben Amber en eerstejaars Psychologie studente aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ik heb me aangesloten bij de Vrijmoedige Studenten Partij vanwege haar kijk op het erkennen van academische prestaties en haar trots wat betreft het behoud van Nederlands als academische taal. Ik wil me dan ook graag inzetten voor het behoud van o.a. Cum Laude certificaten, toelating op basis van prestaties en Nederlands als voertaal voor zoveel mogelijk opleidingen op de VU.

FSR Rechten

1. Sarah Kasd-Alla

Na een jaar ervaring te hebben opgedaan in de Universitaire Studentenraad (USR), ben ik vastberaden om mijn inzet voor de studentengemeenschap te verdiepen door mij kandidaat te stellen voor de Facultaire Studentenraad (FSR). Ik streef ernaar om binnen onze faculteit de studiebegeleiding te verbeteren, de communicatie en transparantie van het beleid te verhogen, studentenwelzijn te prioriteren, het onderwijskwaliteit te verbeteren en de betrokkenheid van studenten in het medezeggenschap te vergroten.

2. Jesse Jansen

Ik ben Jesse Jansen, student rechtsgeleerdheid en politicologie. Als toegewijd lid van de Vrijmoedige Studentenpartij zet ik mij in voor de academische vrijheid, waar geen ruimte is voor censuur. De universiteit moet altijd een omgeving zijn waar vrijelijk alle meningen moeten kunnen worden gedeeld. We moeten een omgeving creëren waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar gedachten te delen, zonder angst voor de 'cancel culture'. De VU moet hier haar rol in spelen door elke schijn van partijdigheid te vermijden. Daarnaast ben ik van mening dat de Nederlandse taal een essentieel onderdeel van onze identiteit vormt. Daarom sta ik voor het behoud van het Nederlands als voertaal in onze academische instellingen. Tot slot wil ik als vertegenwoordiger een luisterend oor bieden aan de student die zich niet gehoord voelt. Door transparant te zijn over de processen rondom de Raad hoop ik te bereiken dat meer studenten zich laten horen om deze universiteit met z'n allen een stukje beter te maken.

FSR FSW

1. Justina Hanna

Hoii, ik ben Justina en ik ben tweedejaarsstudente Politicologie. Als kandidaat voor de Facultaire Studentenraad van de Sociale Wetenschappen streef ik naar een inclusieve en ondersteunende leeromgeving, waarin alle stemmen van de studenten worden gehoord en vertegenwoordigd. Streef jij hier ook naar? Stem dan op mij, en dan zorgen we er samen voor dat dit ideaal bereikt zal worden. Samen bouwen aan een betere faculteit: jouw stem, mijn actie!

2. Sander Van Den Berg

Mijn naam is Sander van den Berg, christelijke student Sociologie aan de Vrije Universiteit en Muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hiermee zie ik op beide universiteiten de eenzijdigheid van het discours in de Geestes- en Sociale wetenschappen. De Sociale Wetenschappen, waar open debat en een brede blik zo essentieel zijn voor goede wetenschap, zijn veranderd in echo-kamers waar andersdenkenden bang zijn om hun stem te laten horen. Door weg te zakken in één kant van het verhaal verliezen de universiteiten de verbinding met de realiteit. Ik wil mij inzetten voor deze wetenschappen, de academische vrijheid en excellentie in de universiteiten. Dit kunnen we alleen bereiken door onze blik te verbreden en een omgeving te zijn waar iedereen zich kan en durft uit te spreken. Stem op mij als je open debat en vrijheid wilt herstellen in de Sociale Wetenschappen!