Vanaf 13 mei UU Verkiezingen, stem VSP!

Vanaf 13 mei UU Verkiezingen, stem VSP!

Van 13 tot en met 15 mei heb je de unieke kans om jouw stem te laten horen tijdens de studentenraadsverkiezingen aan de Universiteit Utrecht. Als nieuwkomer en de enige partij die zich anders mag noemen, zullen wij vol moed de strijd aangaan om een plek in de USR te veroveren. Al jarenlang klinkt er een eenzijdig, woke-geïnspireerd geluid, maar dit jaar kan dat veranderen in Utrecht. Met een fantastische lijst vol gezond verstand zullen wij de Universiteit Utrecht beter maken door ons in te zetten voor de vrijheid van meningsuiting. Op die manier streven we naar een open debat en academische vrijheid. Doe vrijmoedig met ons mee en stem VSP!

Onze kandidaten

Lloyd-Leonard Opdam

Met genoegen stel ik mijzelf voor. Mijn naam is Lloyd-Leonard Opdam, 22 jaar oud, studerend in Bestuurs- en Organisatiewetenschap, en ik stel mij kandidaat voor zowel de universiteitsraad als de faculteitsraad REBO. Buiten mijn studie is voetbal mijn grote passie en houd ik wel van een wijntje (Chardonnay;) met vrienden!

Als fervent voorvechter van het vrije woord binnen diverse politieke en maatschappelijke verbanden, werd ik enkele weken geleden geïnspireerd door onze trots van de USBO, Mark Bovens. Hij benadrukte dat "onderlinge tolerantie de hoeksteen is van de democratie, waarbij politieke verschillen legitiem zijn en politieke strijd niet mag leiden tot het verketteren van tegenstanders." Deze uitspraak onderschrijf ik volledig en daarom verzet ik mij zo tegen het verstikkende geluid van de zogenaamde 'woke'-beweging, die omarmd wordt door links-progressieve studenten aan de UU. Een dictatoriale wolk die keihard dondert als er kritiek is op genderneutrale toiletten, vegan-kantines en ineffectieve duurzaamheidsplannen.

De zwijgende meerderheid laat dit gebeuren, daarom zijn de dagen van 13-15 mei van cruciaal belang! Als rolmodel in het hoger onderwijs streven wij binnen de medezeggenschapsraad van de Universiteit Utrecht naar academische vrijheid, waarbij de vrijheid van meningsuiting van essentieel belang is, ongeacht de gevoeligheid van het onderwerp. Ik vind dat de UU deze vrijheid moet faciliteren en zich geenszins aan een bepaalde zijde moet scharen.

Stem daarom vrijmoedig op de Vrijmoedige StudentenPartij en streef samen met ons naar een betere universiteit waar alle meningen welkom zijn!

“Loquendi Libertatem custodiamus” (Laten wij waken over de vrijheid van het spreken)

Sven Hospers

Aangenaam, mijn naam is Sven Hospers. Ik ben 21 jaar oud, student bestuurs- en organisatiewetenschap en stel mij kandidaat voor zowel de universiteitsraad als de faculteitsraad REBO aan de Universiteit Utrecht.

Ik ben naar de universiteit gedreven door mijn lust naar kennis en waarheidsvinding. Mijn verwachting van de universiteit was dat ik in een omgeving terecht zou komen waar een open debat plaatsvindt, ik kennis zou maken met concurrerende ideeën en aangemoedigd zou worden om hier individueel over na te denken om tot conclusies te komen. In realiteit is dit niet altijd het geval, mijn jeugdige naïviteit werd al gauw de kop ingedrukt. Denken buiten het gevestigde narratief wordt te weinig aangemoedigd, dissidente opvattingen en het bevragen van de hegemonie worden niet altijd gewaardeerd. Naast deze belangrijke taak laat ik me graag verdwalen in de wereld van klassieke muziek en literatuur.

Laten we ons samen inzetten om deze trend te keren en academische vrijheid te bevorderen, stem daarom 13 t/m 15 mei op de Vrijmoedige StudentenPartij!

Manon Vianen

Mijn naam is Manon, rechtenstudent aan de universiteit Utrecht. Ik sta op nummer drie op de lijst voor de VSP in de aanstaande studentenraadverkiezingen!

Mijn visie voor onze universiteit is helder en recht door zee: ik wil een omgeving waar vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel staat, ongeacht het onderwerp. Als student moeten we de vrijheid hebben om onze gedachten en ideeën te delen, zonder angst voor censuur of onderdrukking.

In mijn rol als lid van de studentenraad zal ik streven naar een omgeving waar open discussie en debat worden aangemoedigd. Ik wil dat elke student zich gehoord voelt en de mogelijkheid heeft om zijn of haar standpunt naar voren te brengen, ongeacht politieke voorkeur of persoonlijke overtuigingen.

Bram van de Kerk

Mijn naam is Bram van de Kerk, tweedejaars student rechtsgeleerdheid en tevens verbonden aan het Utrecht Law College. In mijn inmiddels lang voortdurende studententijd heb ik de universiteit steeds sneller achteruit zien gaan. Dit vind ik een doodzonde en is de voornaamste reden waarom ik nu mijn nek uitsteek voor mijn medestudenten. De universiteit moet weer dé plek worden waar alles besproken kan worden zonder dogmatische overheersing van een bepaald wereldbeeld of gedachtegoed.

Zonder vrij debat, en toegang daartoe, is de universiteit namelijk niet meer dan een echokamer. Met de tijdloze woorden van Willem van Oranje in het achterhoofd “De taal is de ziel van het volk” pleit ik ook om het Nederlands als voertaal te behouden op de universiteit. Verdeeld als de maatschappij tegenwoordig al is, moeten we weer samenkomen door de gedeelde noemer die we delen: Nederland, Utrecht, maar vooral, studeren.

Elias Bernard

Mijn naam is Elias Bernard, ik ben 22 jaar oud en ik stel mij kandidaat voor zowel de universiteitsraad als de faculteitsraad voor Bètawetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ik hou ervan actief bezig te zijn in de sportschool of op pad te gaan met vrienden.

Mijn interesses zijn breed, en ik wil bèta combineren met mijn passie voor het veranderen van beleid. Met een bachelor in de life sciences en momenteel bezig met mijn eerste jaar van de bachelor scheikunde, ben ik vastberaden om een stem te zijn voor de inclusiviteit van meningen en constructieve kritiek binnen de bètastudies. Mijn streven is naar een open debat, waarbij wetenschap wordt nagestreefd als een gezamenlijk proces van waarheidsvinding, los van heersende opvattingen.

Als jij ook gelooft in het verbeteren van de bètawetenschappen, hoop ik op jouw stem te kunnen rekenen!

Maxime Hendrix

Mijn naam is Maxime Hendrix en ik ben derdejaars rechtenstudent aan de Universiteit Utrecht.

Dit jaar stel ik mij namens de Vrijmoedige Studentenpartij (VSP) verkiesbaar voor de universiteitsraad en de faculteitsraad REBO.

De VSP staat, onder meer, voor academische vrijheid. Gezien de huidige tendens van de ‘cancelculture’ vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor een meer inclusieve universiteit en tevens een cultuur van tolerantie te bevorderen. Het is van belang dat de universiteit een omgeving is waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar gedachten te delen en waar er ruimte is voor een open debat.