Een Historische Overwinning voor de Vrijmoedige Studentenpartij op de VU

Een Historische Overwinning voor de Vrijmoedige Studentenpartij op de VU

Amsterdam – In een historische verkiezing aan de Vrije Universiteit Amsterdam hebben wij, Vrijmoedige Studentenpartij (VSP), afgelopen vrijdag een megaoverwinning behaald. Met een indrukwekkende winst van negen zetels zijn wij nu de grootste partij binnen de verschillende studentenraden op de VU, een duidelijk teken dat de studentenpopulatie verandering eist.

Lastercampagne geen partij voor VSP's visie op échte diversiteit

De recente verkiezingsperiode werd overschaduwd door een lastercampagne, een beproefde tactiek van links, die ons poogde te marginaliseren met een arsenaal aan etiketten, kenmerkend voor hun fervente cancelcultuur. Deze poging tot karaktermoord is echter op niets uitgelopen, omdat een groeiend aantal mensen deze benadering doorziet en verwerpt. De studentengemeenschap heeft met heldere blik de wazige 'woke' visie en de onderdrukkende greep van cancelcultuur achter zich gelaten. Hun stemmen hebben luid en duidelijk geklonken, en kozen voor het herstel van de academische vrijheid. Hierdoor is onze partij sterk gegroeid, een ondubbelzinnig bewijs dat de student heeft gesproken en helemaal klaar is met de cancelcultuur, zelfcensuur en indoctrinatie op de universiteit!

Recordbrekende zetelwinst en individuele successen

Met negen zetels in de verschillende raden — vier in de Universitaire Studentenraad (USR) en vijf in diverse Facultaire Studentenraden (FSR's) — heeft onze partij een historisch hoogtepunt bereikt. We hebben drie zetels gewonnen binnen de Faculteit Gedrag- en Bewegingswetenschappen, één in de Faculteit Rechtsgeleerdheid, en één in de Faculteit Sociale Wetenschappen. Marise Visser, onze lijstaanvoerder, heeft met 650 stemmen het hoogste individuele stemmentotaal ooit behaald sinds de herziening van het verkiezingssysteem, een recordaantal dat de steun voor onze visie benadrukt.
Laura Oorschot heeft ook een opmerkelijke prestatie neergezet, met ruim 450 stemmen, waarmee zij de tweede plek van alle kandidaten veroverde en een zetel in de USR verzekerde. De overige deelnemende kandidaten bleven ver achter bij dit leidersduo, waarmee hun uitzonderlijke resultaten nog eens extra in de schijnwerpers worden gezet.

Een duidelijk signaal en oproep tot verandering

Deze uitslag is een duidelijk signaal dat studenten de constante bedreiging van hun academische vrijheid en de vooringenomenheid binnen de universiteit afwijzen. De student heeft gesproken: het is tijd om een einde te maken aan zelfcensuur, indoctrinatie en vooringenomen praktijken binnen onze academische instelling. Deze overwinning is voor iedereen die het belang van het vrije woord ondersteunt.

Dankwoord en toekomstvisie

We zijn enorm dankbaar voor iedereen die zijn stem op ons heeft uitgebracht en actief heeft bijgedragen aan onze campagne. Met een krachtig en toegewijd team beloven wij alles in het werk te stellen om de belangen van onze kiezers te vertegenwoordigen en de strijd voor academische vrijheid te voeren. Samen zullen we werken aan het uitbannen van cancelcultuur, het stoppen van de 'woketerrorisme', en het herstellen van een eerlijk en onbevooroordeeld academisch klimaat.