Sarah Kasd-Alla

(23 jaar)
Ik ben Sarah Kasd-Alla, een 22-jarige student rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Als Koptisch en Syrisch orthodox opgevoede Christen zet ik me in voor academische vrijheid en sta ik krachtig tegen de ‘cancelculture’ en de overheersende woke-cultuur. Ik vertegenwoordig jullie belangen als raadslid van de universitaire studentenraad.. Samen met de VSP streef ik naar een universitaire gemeenschap waar vrije uitwisseling van ideeën centraal staat. Laten we bouwen aan een universiteit waar academische vrijheid wordt gekoesterd en waar ieders geluid een podium krijgt, zonder censuur en indoctrinatie.