Marlon Uljee

(23 jaar)
Mijn naam is Marlon Uljee en ik ben de voorzitter van de VSP. Ik ben namens de partij actief in de universitaire studentenraad en de facultaire studentenraad Bewegings- en Gedragswetenschappen. Ik heb de partij opgericht vanwege de signalen van studenten en docenten die niet meer in vrijheid konden deelnemen aan de academische omgeving, omdat zij een andere mening hadden. Het is niet mijn ambitie geweest om mij te mengen in de studentenpolitiek, maar het is een noodzaak dat dit gebeurt. Het voelt als een morele verplichting om voor hen op te komen die niet gehoord worden. Ook vanuit mijn christelijke achtergrond vind ik het belangrijk om veel van deze waarden te koesteren. Daarom probeer ik, samen met een geweldig team, de academie beter te maken.